Iļģuciema vidusskola


Radošā komanda: Krišjānis Lamberts (@chrszs), Una Zvirbule (@una_zvirbule), Kristers Zariņš (@kristerszs)

Liels paldies visiem brīvprātīgajiem!

Music: http://www.bensound.com

1 year ago